-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-  
   
 
 

     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
  ตารางเรียน 2/57
  ตารางเรียน 1/58
  ตารางเรียน 2/58
   
 
     
 
 
     
 
ฝ่ายบริการ
 
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
   
 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
 

 

 

 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูกรรณิการ์ แก้วนอก
  ครูประภาวดี ไพรราม
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูสุรชัย สุขรี
  ครูกษิภัท อย่างบุญ
  ครูวรวุธ อัครกตัญญู
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูวรารัตน์ ศรีบุดดา
 

 

 

     
   
   
 
ประวัติอำเภอพล
   
 
   
 
สาธิตการสอน
   
 
 
ครูสุดา ม่วงทา ครู คศ.4
   
 
 
ครูเปรมจิต งานไว ครู คศ.4
   
 

 

 

 

 


 
   
   
   
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 (M.P.K. MATH CHALLENGE2015) เพื่อชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา ระดับที่จัดสอบแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2558 นั้น บัดนี้ได้ประมวลผลการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบแข่งขันให้ทราบโดยทั่วกัน และมีกำหนดการพิธีมอบรางวัลในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประกาศผลการแข่งขัน <<ป.5>> || <<ป.6>> || <<ม.1>> || <<ม.2>> || <<ม.3>> || <<ม.4>> || <<ม.5>>

 
   
   
   
         

 


รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (GEO-INFORMATICS MEDIA CONTEST 2015) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 
   
   
   
         

 


รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

 
   
   
   
         

 


รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี เจ้าของผลงาน คือ คุณครูสุจินต์ หาญโสภา

 
   
   
   
         

 


รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี เจ้าของผลงาน คือ คุณครูนิติวุฒิ แก้วรักษา

 
   
   
   
         

 

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015) สนามชิงชนะเลิศภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ เด็กชายพีรพล ลุนหงส์ นักเรียนชั้น ม. 1/2 เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธุ์ นักเรียนชั้น ม. 2/2 เด็กชายก้องภพ แก้วกันฑ์ นักเรียนชั้น ม. 2/2


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ นายอชิรวิชญ์ แสนวงษ์ นักเรียนชั้น ม. 5/2 และ นายดนุพร จิตแสง นักเรียนชั้น ม. 4/8

 
   
   
   
         

 

สรุปผลการแข่งขันการตอบปัญหาด้านไอซีที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 114 ทีม แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 11 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
92
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
88
ลำดับที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
80
ลำดับที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
80
ลำดับที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
80
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
76
ลำดับที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
70

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ตัวแทนนักเรียน คือ
เด็กหญิงศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายสุรพัศ ทีทา นักเรียนชั้น ม.3/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
94
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
90
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
86
ลำดับที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
84
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
82
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
82
ลำดับที่ 10 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม
82

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม

ตัวแทนนักเรียน คือ
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/7
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7

8 สิงหาคม 2558

 
   
   
   
         

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นตัวแทนลูกเสือไทย เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
   
   
   
         

 

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (WRO2015) สนามพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น -- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
๑) เด็กชายภูมิ เชิดพานิช นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
๒) เด็กชายพชธกร พุทธโธวาท นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
๓) เด็กชายอนุชา นามชาลี นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
--รางวัลที่ได้รับ ๑) เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ๒) ชุดหุ่นยนต์ LEGO Mind Storms EV3 จำนวน ๑ ชุด ๓) เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 
   
   
   
         

 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (TRU Robotic Championship 2015) จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าแข่งขัน
๑) เด็กชายสิทธิศักดิ์ กระแสสินธุ์ นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
๒) เด็กชายก้องภพ แก้วกันฑ์ นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
๓) เด็กชายพีรพล ลุนหงส์ นักเรียนชั้น ม. ๑/๒
 
   
   
   
         

   
   
   
   
         

อัลบั้มภาพกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
   
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเืมืองพลพิทยาคม
การแข่งขันตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการแข่งขัน ๑.รร.ขอนแก่นวิทยายน ๒.เมืองพลพิทยาคม ๓.อุบลรัตน์พิทยาคม
งานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   
 
   
   
         

 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อจอ LED งานประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างเหมารถบัส (ปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,3,4,5,6 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
 
   
   
         

 
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนายกฤษกร แสงปัญญา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจรัส ที่รัก
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของ นางอทิตยา แสงปัญญา
รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายอนันต์ ธรรมทอง
การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของนายอนันต์ ธรรมทอง
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายวรวุธ อัครกตัญญู

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบแห่งชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนางวิชริญฎา  พรมเย็น

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นายกษิภัท อย่างบุญ || บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของ นางกรรณิการ์ แก้วนอก
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายจักรพันธ์ ทองผาย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา|| บทเรียนบนเครือข่าย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายสุรชัย สุขรี || บทเรียนบนเครือข่าย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ของนายชุมพล น้อยถนอม || บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   
   
         

   
   
   
         

   
   
   
         

ผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายประเวศ เทศเรียน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ โพนเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
 
 
   
   

นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
last Update :17/01/2016 10:17 pm.