-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- องค์กรแห่งการเรียนรู้ -:-

 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูวิทชรียา ทองผาย
 
 
 
 
 
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกดูทั้งหมด>>>

คลิกดูทั้งหมด>>>

นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน