ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูเจิมขวัญ อิสสระพงศ์
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

คลิกดูทั้งหมด>>>

คลิกดูทั้งหมด>>>

 
 
 
 

 

นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
นายสิทธิชัย สุนทรพินิจ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
นางเพชรวราภรณ์ กางการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
แก้ไขล่าสุด 23/1/2566 09:00 am