-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-  
 
 
   
 
 

     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
  ตารางเรียน 2/57
   
 
     
 
 
     
 
ฝ่ายบริการ
 
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
   
 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
   
 

 

 

 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
  ครูอมรพรรณ จรูญแสง
  ครูประภาวดี ไพรราม
   
 

 

 

     
 
   
 
ประวัติอำเภอพล
   
 
   
 
สาธิตการสอน
   
 
 
ครูสุดา ม่วงทา ครู คศ.4
   
 
 
ครูเปรมจิต งานไว ครู คศ.4
   
 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ระดับ ป.5 || ป.6|| ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || รวมทั้งหมด
 
 
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ ป.5 || ป.6|| ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5
 
         

 

 
   
   
         

 

 
   
   
         

 
รางวัลชนะเลิศ การโต้วาทีสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
   
         

 
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2557 (WRO2014:World Robot Olympiad 2014) ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองโซซิ ประเทศรัสเชีย
 
   
   
         

   
   
   
         

 
 
   
   
         

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ครูเจ้าของผลงาน
ครูอมรพรรณ จรูญแสง
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวสุดารัตน์ แก้วกาหลง
นางสาวดรุณี อักษรเสือ
นางสาวบุษกร ข้อสว่าง
ครูที่ปรึกษา
ครูวิชริญฎา พรมเย็น
ครูมลิวรรณ ศรีบุญลือ
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพ็จเมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียน
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์
นางสาวกุสุมา มงคลเคหา
นางสาวปวีณา โกสิิลารัตน์
ครูที่ปรึกษา
ครูสุจินด์ หาญโสภา
ครูวรารัตน์ แสนบุดดา
 
 
   
   
         

 
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ถวายความจงรักภักดี ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
   
   
         

 
 
ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
 
   
   
         

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
2-4 ธ.ค.57 อบรมขยายผลครูเครือข่าย STEM
4 ธ.ค.57 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สอนเสริมนักเรียน ชั้น ม.6 สอบตรง มข. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2558
8-11 ธ.ค.57 สอนเสริมนักเรียน ชั้น ม.6 เพื่อเตรียมสอบรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558
8-12 ธ.ค.57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
13-16 ธ.ค.57 การสอบรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่่น ประจำปี 2558
15 ธ.ค.57 การแข่งขันวิ่งมาราธอนเทอดพระเกียรติ อำเภอพล
17 ธ.ค.57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ไขผลการเรียน
19 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส ประจำปี 2557
20 ธ.ค. 57 การแข่งขัน M.P.K. Math Challenge ประจำปี 2557
22 ธ.ค.57 รับการประเมินงานวิชาการจากศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2557
24-26 ธ.ค.57 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจำปี 2557
29 ธ.ค. 57 พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2557
30 ธ.ค. 57 พิธีปิดกีฬาภายใน ประจำปี 2557
 
   
   
         

 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัส (พัดลมหรือปรับอากาศ) ตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1,2,4,5
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
 
   
   
         

 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) ของนายเมธี ฮ่งภู่
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง  พื้นฐานงานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของนายวิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   
   
         

   
   
   
         

   
   
   
         

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายประเวศ เทศเรียน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ โพนเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายวินัย รุมฉิมพลี
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
last Update :26/12/2014 03:12 pm